Verkstad & Industri

Ett komplett sortiment för verkstad & industri

Kemidepån erbjuder sina kunder ett komplett sortiment av produkter och totallösningar speciellt anpassade till kundens behov och förväntningar.

Vi tillgodoser alla dina behov vad gäller rengöring, här finner Du bl a alkaliska produkter speciellt lämpade för svår industriell rengöring, lågskummande alkaliska produkter för rengöring av golv och målade ytor, alkaliska specialprodukter för rengöring av svåra föroreningar av sot, olja, etc. lågskummande sura rengöringsmedel för rengöring och avlägsnande av kalksten i värmeberedare, värmeväxlare, etc.

Givetvis erbjuder vi specialrengöring för händer, effektiva golvrengöringsmedel för alla sorts nedsmutsade golv, aerosoler, absorberingsmedel, invallningssystem etc.